Aktualności

Oferta produktowa firmy POKÓJ

„POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna założona została w 1951r., w charakterze producenta funkcjonuje od lat 70. XX wieku kiedy rozpoczęła produkcję złączek jedno- i wielotorowych, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego, a stworzony tu znak handlowy ZUG jest utożsamiany właśnie z połączeniami elektrycznymi przewodów.

Wiodącym produktem Spółdzielni są złączki jednotorowe. Wcześniejsze konstrukcje (ZUG-G i ZG-G) są z powodzeniem zastępowane przez nową złączkę ZUG. Poliamid w klasie palności V0, napięcie znamionowe izolacji 1kV, identyczny obrys zewnętrzny przy różnych grubościach, siedem wariantów kolorystycznych, cztery gniazda na oznaczniki, możliwość stosowania zwieraczy zespolonych to tylko kilka zalet nowej linii złączek, która z biegiem czasu powiększyła się o złączki ochronne ZUG-…PE i złączki piętrowe ZUG-21 również w wersji ochronnej. Akcesoria do opisywanego typoszeregu także zostały wykonane z uniepalnionego poliamidu V0, a rodzina ZUGów jest sukcesywnie rozwijana.

„POKÓJ” S.E. produkuje również odgałęźniki OBL w odmianach: jednosekcyjnej (również z podwójnym zaciskiem toru głównego) i czterosekcyjnej. Przyłączalność znamionowa w przedziale: 25…95mm2 dla toru głównego i 10…35mm2 dla torów odgałęźnych pozwala na szeroki wachlarz zastosowań. Można je mocować do listwy montażowej TS lub bezpośrednio do podłoża. Dodatkowym atutem jest tu możliwość podłączenia przewodów wykonanych z aluminium pod warunkiem zastosowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 

Ważnym produktem Spółdzielni są listwy przyłączeniowe izolowane LPI. Wykonane w odmianach sześcio- i czternastotorowej pozwalają łączyć przewody o przekrojach od 1,5…16mm2  (dwa skrajne zaciski o maksymalnym przekroju 25mm2 w wersji 14-torowej). Istnieje możliwość wyboru kilku odmian kolorystycznych w tym żółto-zielonej dla przewodów ochronnych. Listwy te można montować bezpośrednio na listwie montażowej TS lub też na wspornikach Ws.

 

Złączki wielotorowe powstają w dwóch odmianach: PLZ, a także TLZ i przekrojach odpowiednio: 1,5…6mm2 oraz 4…16mm2. Oprócz większego przekroju znamionowego TLZy wyposażono w specjalną podkładkę, która separuje żyłę i wkręt przez co zapobiega przecinaniu przewodów w trakcie dokręcania. Konstruktorzy pokusili się również o specjalne podstawki, aby można było wygodnie zamontować je na listwie montażowej.

„POKÓJ” S. E. posiada w swojej ofercie szeroką gamę przycisków sterowniczych i lampek sygnalizacyjnych.

Seria N-527 wykonana jest z metalu pokrytego galwanicznie chromem z klawiszami wykonanymi z tworzywa, a nowa seria 627 wykonana jest w całości z tworzywa. Przyciski mają budowę członową: napęd, adapter i łącznik. W przypadku przycisków podświetlanych należy umieścić oprawę źródła światła między adapterem a łącznikami (dla N-527) lub pomiędzy łącznikami pierwszego poziomu (dla 627).

Napędy dostępne są w pięciu kolorach klawiszy oraz w ponad dwudziestu wykonaniach, które można podzielić w zależności od budowy i pełnionej funkcji na: kryte, wystające, podświetlane, push-push, podwójne, bezpieczeństwa, dłoniowe, pokrętne, z kluczem oraz joysticki – dwu- i czteropołożeniowe. Seria 627 poszerzona została o porty USB (2.0 i 3.0), gniazda RJ45 i buczki. Osprzętem wykorzystującym obie serie przycisków są obudowy wykonane z tworzywa lub aluminium i mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, dając gwarancję szczelności IP65.

Uzupełnieniem oferty przycisków są ręczne kasety sterownicze DLAP. Ergonomiczny kształt i doskonałej jakości materiały zapewniają obsługę i bezawaryjną pracę w ciężkich warunkach.       Spółdzielnia produkuje również łączniki, których oferta jest bardzo bogata. Obudowy z tworzywa i metalu, możliwość stosowania dwu- i trójpolowych członów zestykowych, szeroki wybór głowic, zakres temperatur pracy -25…70oC, szczelność na poziomie IP65 lub wyższa to tylko niektóre z zalet oferowanych krańcówek. Głowice (dostępne również z opcją resetu) mogą być montowane w jednym z czterech położeń (co 90o), a konstrukcja członów zestykowych umożliwia skuteczne przełączanie zestyków działających niezależnie (migowo) lub zależnie

W ofercie są również łączniki krańcowe awaryjnego stopu i specjalna krańcówka PAP1V…, w której styki działają niezależnie, w zależności od wychylenia się dźwigni głowicy.

Istotnym asortymentem w szerokiej  gamie produktów „POKOJ” S.E. są w dalszym ciągu produkowane odbieraki prądu do suwnic.

Odbieraki sprężynujące podzielone są na dwa rodzaje: małe (M) i duże (D) różniące się maksymalnym wychyleniem. Wyposażone mogą być w 3 typy ślizgów: metalografitowe (M), cynkowe (Z), mosiężne (S). Maksymalne natężenie prądu znamionowego dla pojedynczego odbieraka sięga 250A.

Odbieraki boczne są niesprężynujące i posiadają izolator umieszczony z boku odbieraka. Wyposażone są tylko w ślizgi metalografitowe.

Opisane powyżej i wiele innych produktów jak np. szyny wyrównujące potencjał, opaski uziemiające, listwy montażowe TS35, złączki specjalne czy z elektroniką są polskimi produktami i plasują „POKÓJ” Spółdzielnię Elektroniczną na czele producentów osprzętu elektrycznego niskiego napięcia.

 

„POKÓJ” S.E.

91-202 Łódź

  1. Warecka 1

tel. (42) 25 47 850, 870

e-mail: sprzedaz@pokoj.com.pl

www.pokoj.com.pl