Automatyka przemysłowa
Bezpieczeństwo maszyn

W EL-KAG wiemy , że  układ sterowania związany z bezpieczeństwem maszyny powinien być wykonany jako niezależny od jej układu sterowania technologicznego oraz w stosunku do niego nadrzędny. Jednymi z podstawowych funkcji bezpieczeństwa, które występują w prawie każdym układzie są:
– funkcja bezpiecznego awaryjnego zatrzymania maszyny lub procesu, który stał się niebezpieczny,

– funkcja awaryjnego wyłączenia zasilania w energię – jeśli istnieje ryzyko mające elektryczną przyczynę ( np. porażenie),

– funkcja zapobiegająca niespodziewanemu lub niezamierzonemu uruchomieniu.

Kategorie zatrzymania definiuje norma PN-EN 60204-1 (kat. 0, 1 lub 2)
W tej normie wyróżnia się trzy kategorie zatrzymania układów napędowych:
kategoria
0 – zatrzymanie niekontrolowane przez bezzwłoczne odcięcie układu napędowego od zasilania,
kategoria
1 – zatrzymanie kontrolowane, przez odłączenie zasilania od napędów po uprzednim ich kontrolowanym zatrzymaniu,
kategoria
2 – zatrzymanie kontrolowane,z pozostawieniem zasilania napędów po ich kontrolowanym zatrzymaniu.

System / struktura funkcji bezpieczeństwa ( możliwa architektura 1-kanałowa lub 2-kanałowa),składa się zwykle z trzech grup bloków / podsystemów :
1 – czujniki (przyciski STOP, łączniki krańcowe, magnetyczne, kurtyny, maty bezpieczeństwa itp.)
2 – jednostka przetwarzająca ( przekaźnik bezpieczeństwa lub sterownik bezpieczny – PLC failsafe)
3 – elementy wykonawcze (np.. styczniki)

Podstawowymi i najprostszymi elementami – jednostkami przetwarzającymi – w obwodach bezpieczeństwa są przekaźniki bezpieczeństwa. Stosuje się je w aplikacjach nie wymagających komunikacji z nadrzędnym układem sterowania. Monitorują czujniki, aktuatory oraz nadzorują jedną lub dwie funkcje bezpieczeństwa.

Posiadają do kilku wyjść zezwalających ( przekaźnikowych lub półprzewodnikowych ), bezzwłocznych lub opóźnionych
oraz jedno do trzech wyjść sygnalizacyjnych.
Urządzenia rozruchowe i napędy


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/elkag/public_html/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738