Aparatura
Ograniczniki przepięć

Oferujemy nowoczesne, kompletne ograniczniki kombinowane (hybrydowe) o zaawansowanej budowie.
Charakterystyka:

  • zastosowana technologia iskiernikowa, zapewniająca ochronę instalacji i urządzeń  przed zagrożeniami pochodzącymi od bezpośrednich lub bliskich wyładowań atmosferycznych, przepięć atmosferycznych indukowanych oraz przepięć łączeniowych,
  • parametry techniczne odpowiadające działaniu ochrony dwustopniowej (1+2, dawniej B+C),
  • koordynacja energetyczna umożliwiająca ochronę trójstopniową dla urządzeń końcowych w odległości≤ 5 m,
  • spełnienie wymagań III i IV klasy ochrony odgromowej,
  • napięciowy poziom ochrony ≤ 1,5 kV,
  • wytrzymałość na prąd udarowy do 50 kA,
  • zdolność gaszenia prądu następczego do 50 kAeff, selektywność z bezpiecznikami o niewielkich prądach znamionowych (brak zbędnych zadziałań wkładki bezpiecznikowej)