Automatyka przemysłowa
Dialog operatorski i technika sygnałowa

EL-KAG posiada w ofercie również w szeroką gamę przycisków i lampek sterowniczych , które stanowią często podstawowy interfejs pomiędzy człowiekiem a maszyną. Urządzenia te stosowane są w dużych ilościach i nawet nieznaczne usprawnienia w ich konstrukcji przynoszą wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak i w zastosowaniu praktycznym.
Przyciski i lampki sterownicze są stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu i infrastruktury, nawet pomimo rozwoju nowoczesnych paneli dotykowych. Jest to grupa urządzeń nieodzowna dla funkcjonowania instalacji sterowniczych i kontrolnych niskiego napięcia.

Panel sterowniczy, panel operatorski (HMI ang.Human Machine Interface) – to urządzenie elektryczne umożliwiające kontrolę innych urządzeń elektrycznych, realizujących pewne procesy, np. technologiczne lub produkcyjne.Do głównych funkcji panelu operacyjnego należy pośredniczenie w komunikacji człowieka z maszyną (odbieranie i przekazywane sygnałów), zbieranie aktualnych danych (pomiarów) z kontrolowanych procesów, ich wizualizacja, sterowanie tymi procesami oraz alarmowanie.Współcześnie produkowane panele operatorskie są często wyposażane w ekran dotykowy (ang. touchpanels) i oprogramowanie, które umożliwia im przejmowanie zadań komputerów przemysłowych. Takie panele służą nie tylko do bieżącej wizualizacji procesów, ale także udostępniają coraz bardziej złożone funkcje ułatwiające pracę operatorom, jak raportowanie, generowanie trendów, rejestracja danych do systemów MES, komunikacja z innymi urządzeniami. Możliwe jest także podłączenie do nich różnych innych urządzeń, jak sterowniki PLC, moduły komunikacyjne, drukarki.

Mamy również w ofercie kolumny sygnalizacyjne , które przeznaczone są do sygnalizowania stanu pracy maszyny i ostrzegania o nieprawidłowym jej działaniu. Może się to odbywać za pomocą sygnalizacji optycznej lub akustyczno-optycznej. Zastosowanie kolumn świetlnych jest bardzo szerokie. Wykorzystywane są przez producentów maszyn przemysłowych oraz linii produkcyjnych jak również przez działy utrzymania ruchu jako dodatkowe wyposażenie istniejących maszyn lub modyfikujących zakład produkcyjny.


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/elkag/public_html/wp-includes/class-wp-query.php on line 3738