Sprzedaż

Bębny kablowe, szpule oraz palety zwane dalej jako opakowania zwrotne to produkty na których znajduje się wyrób w momencie sprzedaży. Opakowania są traktowane tak pod względem wartościowym jak i podatkowym jak każdy inny asortyment.

 1. Opakowania zwrotne są towarem wydawanym Klientowi na podstawie dokumentu Wydania kaucji (WKA) do którego generowana jest Faktura VAT.
 2. EL-KAG nie wypożycza opakowań zwrotnych Klientom, wyłącznie je fakturuje zgodnie z obowiązującymi cenami.
 3. W przypadku nie dokonania zwrotu opakowania przed terminem wymagalności faktury, Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty na rzecz firmy EL-KAG.
 4. Klient ma prawo zwrócić zafakturowane opakowanie do EL-KAG na własny koszt na następujących warunkach:
  • Na bębny zwrócone do 60 dni od daty wystawienia dokumentu Wydania kaucji (WKA), EL-KAG wystawi Klientowi korektę faktury na pełną wartość opakowania.
  • Bębny zwrócone po terminie 60 dni od daty wystawienia dokumentu Wydania kaucji (WKA) Klient ma prawo odebrać na swój koszt w terminie 5 dni roboczych. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu zwrócone opakowanie zostanie zutylizowane.
  • Na palety zwrócone do 30 dni od daty wystawienia dokumentu Wydania kaucji (WKA), EL-KAG wystawi Klientowi korektę faktury na pełną wartość opakowania.
  • Na opakowania uszkodzone lub niespełniające wymogów jakościowych nie zostanie wystawiona faktura korygująca.
  • Uszkodzenie opakowania stwierdzone przy przyjęciu dostawy od EL-KAG powinno zostać zgłoszone do 3 dni roboczych od momentu dostawy wraz ze zdjęciem oraz nr faktury. Dokumentację należy przesłać na adres e-mail: opakowania@elkag.pl
  • Zwroty opakowań należy dokonywać do Oddziału EL-KAG w którym został dokonany zakup. Klient powinien przedłożyć listę opakowań gotowych do zwrotu.
  • EL-KAG będzie przyjmował wyłącznie opakowania przez siebie wcześniej wydane w oparciu o prowadzoną ewidencję numerów opakowań. EL-KAG nie odpowiada za opakowania obce.
  • Najpóźniej 30 dni przed terminem zwrotu bębna, Klient może ubiegać się o jego przedłużenie, składając wniosek na e-mail: kaucje@elkag.pl

Powyższe zasady wynikają z polityki i zasad przyjętych powszechnie przez producentów.