Dostawcy

ETI jest jednym z pięciu największych producentów bezpieczników topikowych na świecie i jednym z wiodących producentów innowacyjnych wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych.

Produkty ETI (bezpieczniki topikowe, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki kompaktowe, wyłączniki powietrzne) obejmują zakres od 0,5A do 6300A. Dostarczają pojedyncze produkty jak również kompleksowe rozwiązania do kontroli i ochrony instalacji w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, przemysłowych, jak również dla dystrybucji energii elektrycznej, instalacji fotowoltaicznych PV, systemów baterii akumulatorów oraz innych odnawialnych źródeł energii.

Grupa ETI składa się z 15 spółek zależnych w różnych krajach europejskich. Ściśle współpracujemy z wybranymi partnerami na całym świecie. Jesteśmy pionierami w dziedzinie ochrony akumulatorów i systemów fotowoltaicznych oraz współtwórcami międzynarodowych standardów w dziedzinie bezpieczników topikowych i wyłączników.