Dostawcy

Spamel jest producentem wyrobów elektrotechnicznych niskiego napięcia o szerokim zastosowaniu w przemyśle elektrotechnicznym, maszynowym, energetyce oraz budownictwie. Wyroby spełniają krajowe i europejskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

W ofercie znajdują się:
– łączniki krzywkowe
– łączniki krańcowe
– łączniki miniaturowe
– przyciski i kasety sterownicze
– rozłączniki izolacyjne
– przełączniki sieć-agregat
– rozdzielnice
– wyłączniki nożne